Swish

Björnekulla-Västra Broby församling har tre swishnummer, samt ett bankironummer. Ange alltid ändamålet i meddelanderutan på swish, tex. "lunch”, eller "hyra församlingshem" .

Kollekt: 
Swishnummer 123 238 34 61

Gåva (ej kollekt) till Act fasteinsamling eller julkampanj:
Swishnummer 123 668 62 32

Köp av produkter, uthyrning, lunch, deltagaravgifter, gåvor och andra inbetalningar eller avgifter till församlingen: 
Swishnummer 123 589 24 92

Skriv alltid ändamål i textmeddelandet 

 

Församlingens bankgiro, för gåvor och testamenten: 165-4029
Ange i meddelanderaden vad du vill att gåvan ska användas till