Swish

Björnekulla-Västra Broby församling har tre swishnummer. Ange alltid ändamålet i meddelanderutan på swish, tex. "fasteinsamlingen" när du ger en gåva till fasteinsamlingen, eller "hyra församlingshem" när du betalar för att hyra församlingshemmet.

Söndagens kollekt: (vanlig kollekt)
Swishnummer 123 238 34 61

Kollekt till Act fasteinsamling eller julkampanj:
Swishnummer 123 668 62 32

Köp av produkter, uthyrning, lunch, deltagaravgifter, och andra inbetalningar till församlingen: 
Swishnummer 123 589 24 92

Skriv alltid ändamål i textmeddelandet 

 

Församlingens bankgiro: 165-4029