Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakta oss

Här hittar du namn och telefonnummer till vår personal

Pastorsexpeditionen 
042-569 00. Öppet vardagar mellan kl.10.00-12.00  
bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Gunnar Alling tfn 042-569 01. Mobil: 0709-760281   
gunnar.alling@svenskakyrkan.se

Präster
Komminister Louise Skeppargård tfn 042-569 02 alt 042-22 58 71. Mobil: 070-38 53 654 (Föräldraledig)
louise.skeppargard@svenskakyrkan.se

Komminister Erika Holm Johansson, tfn 042- 56903. Mobil: 0760-512551
erika.holm-johansson@svenskakyrkan.se

Pastorsadjunkt Joel Jarbo, tfn 0732-418240
joel.jarbo@svenskakyrkan.se

Vikarie vid vissa tillfällen, prosten Lars Falkfors, tfn 0704-452431 alt. 042-34085

Diakon
Ewa Wennerholm 042-569 05 Mobil: 070-32 80 681
ewa.wennerholm@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog
Ahnna Forsman Becke 042-569 16 Mobil: 076-05 20 100
ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se 

Musiker
Organist Per Henrik Johansson (Från 1 feb.), 042-569 07. Mobil 0707-144442
perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se

Kantor Camilla Salomonsson, tfn 070-0913530
camilla.salomonsson@svenskakyrkan.se

Undomskörledare Camilla Rosenkvist  tfn 0733-588076
c.rosenqvist@gmail.com

Musikervikarier vid vissa tillfällen, organist Bengt Sydmark, tfn 0706-859396 eller kantor Mona-Lis Strandh, tfn 0739-470377.

Kyrkobokföringsassistent
Lisbeth Monnier Petersen 042-569 00 alt. 569 13
lisbeth.monnier-petersen@svenskakyrkan.se

Ekonom
Lena Augustsson 042-569 09
lena.b.augustsson@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent
Linda Persson 042-569 04
linda.persson@svenskakyrkan.se

Husmor Björnekulla (utlåning av nyckel till kök och församlingshem vid tex. dop)
Biljana Nika, tfn 0769-428277 (För nyckel till Hyllinge kyrkas lokaler, kontakta barnledare Jennie Sjövall)

Barnledare, Hyllinge
Jennie Sjövall 042-22 58 71 Mobil: 073-74 61 212
jennie.sjovall@svenskakyrkan.se 

Ann-Louise Persson Norén 042-22 58 71 Mobil: 070-77 02 492
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se

Fritidsledare, vikarie, Björnekulla
Emma Hollén Mobil: 076-05 29 983
emma.hollen@svenskakyrkan.se


Björnekulla och Västra Broby kyrkogårdar:
Vid frågor angående gravar och gravvård kontakta:

Kyrkogårds- och fastighetschef Magnus Ahlström
Tel: 042-569 12 Mobil: 0703-32 89 42 
magnus.jonsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare:

Lennart Paulsson, Mobil: 0703-32 89 45
lennart.paulsson@svenskakyrkan.se

Lars Nielsen, Mobil: 0703-328922
lars.nielsen@svenskakyrkan.se

Niklas Persson, Mobil: 0730-767975
niklas.o.persson@svenskakyrkan.se

 

Kyrktuppens förskola
Förskolechef och kontaktperson:
Jennica Larsson, 042-569 10, 0707-83 08 68
jennica.larsson@svenskakyrkan.se