Kontakta oss

Pastorsexpeditionen, bokning dop, vigsel, begravning

042-569 00. Öppet mån-tors kl.10-12 bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se


Präster 

Gunnar Alling, kyrkoherde, 0709-760281, gunnar.alling@svenskakyrkan.se. Semester 10 juni till 22 juli. Vikarierande kyrkoherde är Erika Holm Johansson. 

Louise Skeppargård, arbetsledande komminister Hyllinge, tfn 042-569 02 alt 042-22 58 71. Mobil: 070-38 53 654  louise.skeppargard@svenskakyrkan.se

Erika Holm Johansson, komminister Björnekulla, tfn 042- 56903.
Mobil: 0760-512551  erika.holm-johansson@svenskakyrkan.se

 

Diakoni

Ann-Louise Persson, vik. diakon 0708-21 37 57 Ann-Louise.Persson@svenskakyrkan.se

(Hanna Wallén, diakon, är föräldraledig t o m 31/8-2024)

Jacob Sunnliden, diakoniassistent, 042-569 05 Mobil: 070-32 80 681
jacob.sunnliden@svenskakyrkan.se


Musik och kör

Per Henrik Johansson, organist, 042-569 07. Mobil 0707-144442 perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se

Camilla Salomonsson, kantor 50%, tfn 070-0913530 camilla.salomonsson@svenskakyrkan.se  Barn och ungdom

Ahnna Forsman Becke, församlingspedagog 042-569 16 Mobil: 076-05 20 100 ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se

Emma Hollén, församlingsassistent för ungdomar och barn. Mobil: 076-05 29 983 emma.hollen@svenskakyrkan.se

Ann-Louise Persson Norén, barn- och konfirmandledare Hyllinge, 042-22 58 71 Mobil: 070-77 02 492 ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se

Jennie Sjövall, barnledare Hyllinge (även skyddsombud), 042-22 58 71 Mobil: 073-74 61 212 jennie.sjovall@svenskakyrkan.se


Administration och ekonomi

Lena Wystråle, kanslichef, 042-569 09 eller 0704-956073 lena.wystrale@svenskakyrkan.se

Linda Persson, ekomoniassistent 042-569 04 eller 0765-340423
linda.persson@svenskakyrkan.se

Lisbeth Monnier Petersen, kyrkobokföringsassistent, IT- och telefoniansvarig, bokning av dop, begravningar och vigslar 042-569 00 (mån-tors 10-12)
Mobil: 0700-918022 (bokningar 042-56900 månd-tors 10-12)
lisbeth.monnier-petersen@svenskakyrkan.se


Husmor och lokalvård

Biljana Nika, tfn 0769-428277 (Biljana kontaktas vid utlåning av nyckel till Björnekulla församlingshem. För nyckel till Hyllinge kyrkas lokaler, kontakta barnledare Jennie Sjövall, 073-7461212. För BOKNING av våra lokaler, kontakta expeditionen, 042-56900, månd-tors 10-12)


Kyrkogårdsförvaltning

Magnus Ahlström, kyrkogårds- och fastighetsschef, 042-569 12 (Oftast nåbar tisdagar, onsdagar och torsdagar 9:30-12:00) Mobil: 0703-328942   magnus.jonsson@svenskakyrkan.se

Jesper Eklund, arbetsledande kyrkvaktmästare på Västra Broby kyrkogård, 0730-767975 jesper.eklund@svenskakyrkan.se

Lars Nielsen, kyrkvaktmästare Björnekulla, 0703-328922  lars.nielsen@svenskakyrkan.se

Ingela Robertsson, kyrkvaktmästare Björnekulla, 0732-21 68 57
Ingela.robertsson@svenskakyrkan.se

Lennart Paulsson, kyrkogårdsvaktmästare Björnekulla, 0703-32 89 45
lennart.paulsson@svenskakyrkan.se

Mattias Rosqvist, kyrkogårdsvaktmästare Björnekulla, 0732-216843
mattias.rosqvist@svenskakyrkan.se

Kyrktuppens förskola

Malin Persson, förskollärare, rektor, 0721-41 42 98 malin.persson5@svenskakyrkan.se

Anette Ståhl, förskollärare 0707-83 08 68  anette.stahl@svenskakyrkan.se

Görel Olsson, barnskötare, 0707-83 08 68  gorel.olsson@svenskakyrkan.se

Anna Larsson, barnskötare, 0707-83 08 68  anna.larsson8@svenskakyrkan.se

Sofia Bouloutidou, ekonomibiträde (Lokalvård och servering), 0707-70 8337  sofia.bouloutidou@svenskakyrkan.se