Meny

Kontakta oss

Pastorsexpeditionen 
042-569 00. Öppet vardagar mellan kl.10.00-12.00  
bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Präster
Kyrkoherde Gunnar Alling tfn 042-569 01. Mobil: 0709-760281   
gunnar.alling@svenskakyrkan.se

Komminister Louise Skeppargård tfn 042-569 02 alt 042-22 58 71.
Mobil: 070-38 53 654
louise.skeppargard@svenskakyrkan.se

Komminister Erika Holm Johansson, tfn 042- 56903. Mobil: 0760-512551
erika.holm-johansson@svenskakyrkan.se

Vikarie vid vissa tillfällen, prosten Lars Falkfors, tfn 0704-452431 alt. 042-34085

Blivande diakon: Hanna Petersson 0708-21 37 57
hanna.petersson@svenskakyrkan.se 

Diakoniassistent 
Jacob Sunnliden 042-569 05 Mobil: 070-32 80 681
jacob.sunnliden@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog
Ahnna Forsman Becke 042-569 16 Mobil: 076-05 20 100
ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se 

Musiker
Organist Per Henrik Johansson (Från 1 feb.), 042-569 07. Mobil 0707-144442
perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se

Kantor Camilla Salomonsson, tfn 070-0913530
camilla.salomonsson@svenskakyrkan.se

Undomskörledare Camilla Rosenkvist  tfn 0733-588076
c.rosenqvist@gmail.com

Musikervikarier vid vissa tillfällen, organist Annika Byström, tfn 0706-107298 eller kantor Mona-Lis Strandh, tfn 0739-470377.

Kyrkobokföringsassistent
Lisbeth Monnier Petersen 042-569 00 alt. 569 13
lisbeth.monnier-petersen@svenskakyrkan.se

Ekonom
Lena Augustsson 042-569 09
lena.b.augustsson@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent
Linda Persson 042-569 04
linda.persson@svenskakyrkan.se

Husmor Björnekulla Biljana Nika, tfn 0769-428277 (Biljana kontaktas vid utlåning av nyckel till Björnekulla församlingshem. För nyckel till Hyllinge kyrkas lokaler, kontakta barnledare Jennie Sjövall, 073-7461212)

Barnledare, Hyllinge
Jennie Sjövall 042-22 58 71 Mobil: 073-74 61 212
jennie.sjovall@svenskakyrkan.se 

Ann-Louise Persson Norén 042-22 58 71 Mobil: 070-77 02 492
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent för barn och unga, Björnekulla
Lina Tillgren (vikarie från 1 sep 2020) Mobil: 076-05 29 983
lina.tillgren@svenskakyrkan.se


Björnekulla och Västra Broby kyrkogårdar:
Vid frågor angående gravar och gravvård kontakta:

Kyrkogårds- och fastighetschef Magnus Ahlström
Tel: 042-569 12 Mobil: 0703-32 89 42 
magnus.jonsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare:

Lennart Paulsson, Mobil: 0703-32 89 45
lennart.paulsson@svenskakyrkan.se

Lars Nielsen, Mobil: 0703-328922
lars.nielsen@svenskakyrkan.se

Jesper Eklund, Mobil: 0730-767975
jesper.eklund@svenskakyrkan.se

 

Kyrktuppens förskola
Kontaktperson:
Anette Ståhl, vikarierande förskolechef, 070- 783 08 68
anette.stahl@svenskakyrkan.se