Kontakta oss

Pastorsexpeditionen, bokning dop, vigsel, begravning
042-569 00. Öppet vardagar kl.10-12 bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se


Präster 

Gunnar Alling, kyrkoherde, 0709-760281, gunnar.alling@svenskakyrkan.se

Louise Skeppargård, arbetsledande komminister Hyllinge, tfn 042-569 02 alt 042-22 58 71. Mobil: 070-38 53 654 (semester 10/7-13/8)  louise.skeppargard@svenskakyrkan.se

Erika Holm Johansson, komminister Björnekulla, tfn 042- 56903.
Mobil: 0760-512551  erika.holm-johansson@svenskakyrkan.se

 

Diakoni
Ann-Louise Persson, vik. diakon 0708-21 37 57 Ann-Louise.Persson@svenskakyrkan.se

(Hanna Wallén, diakon, är föräldraledig t o m 31/8-2024)

Jacob Sunnliden, diakoniassistent, 042-569 05 Mobil: 070-32 80 681
jacob.sunnliden@svenskakyrkan.se


Kyrkomusik
Per Henrik Johansson, organist, 042-569 07. Mobil 0707-144442 perhenrik.johansson@svenskakyrkan.se

Camilla Salomonsson, kantor 50%, tfn 070-0913530 camilla.salomonsson@svenskakyrkan.se  


Undervisning
Ahnna Forsman Becke, församlingspedagog 042-569 16 Mobil: 076-05 20 100 ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se

Emma Hollén, församlingsassistent för ungdomar och barn. Mobil: 076-05 29 983 emma.hollen@svenskakyrkan.se

Ann-Louise Persson Norén, barn- och konfirmandledare Hyllinge, 042-22 58 71 Mobil: 070-77 02 492 ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se

Jennie Sjövall, barnledare Hyllinge, skyddsombud, 042-22 58 71 Mobil: 073-74 61 212 jennie.sjovall@svenskakyrkan.se


Administration och ekonomi

Lena Wystråle, kanslichef, 042-569 09 eller 0704-956073 lena.wystrale@svenskakyrkan.se

Linda Persson, ekomoniassistent 042-569 04
linda.persson@svenskakyrkan.se

Lisbeth Monnier Petersen, kyrkobokföringsassistent, IT- och telefoniansvarig, bokning av dop, begravningar och vigslar 042-569 00 (vard.10-12) lisbeth.monnier-petersen@svenskakyrkan.se


Husmor
Biljana Nika, tfn 0769-428277 (Biljana kontaktas vid utlåning av nyckel till Björnekulla församlingshem. För nyckel till Hyllinge kyrkas lokaler, kontakta barnledare Jennie Sjövall, 073-7461212. För BOKNING av våra lokaler, kontakta expeditionen, 042-56900, vardagar 10-12)


Kyrktuppens förskola
Malin Persson, rektor, 0721-41 42 98
malin.persson5@svenskakyrkan.se 


Kyrkogårdsförvaltning

Magnus Ahlström, kyrkogårds- och fastighetsschef, 042-569 12 (Oftast nåbar tisdagar, onsdagar och torsdagar 9:30-12:00) Mobil: 0703-328942   magnus.jonsson@svenskakyrkan.se

Jesper Eklund, förman Björnekulla kyrkogård, 0730-767975 jesper.eklund@svenskakyrkan.se

Lars Nielsen, vaktmästare Björnekulla, 0703-328922  lars.nielsen@svenskakyrkan.se

Ingela Robertsson, vaktmästare Björnekulla, 0738-263230
Ingela.robertsson@svenskakyrkan.se

Lennart Paulsson, vaktmästare Björnekulla, 0703-32 89 45

Kjell Arvidsson, kyrkogårdsarbetare Västra Broby, 042-54164, vardagar 9.00-9.30, 12.00-12.30.