Kyrktuppens förskola

Personalen på Kyrktuppens förskola.

Kyrktuppens förskola

Ni hittar oss i ljusa fina lokaler i församlingshemmets bottenplan, där vi har gott om plats för lek, rörelse och utforskande. Vi har också en fin utegård och närhet till skogen som vi gärna besöker.

Vi består av en barngrupp på ca 20 barn mellan 1-6 år, fyra pedagoger samt ett ekonomibiträde. Vi delar upp oss i två grupper under verksamhetens mest aktiva timmar och har då möjlighet att möta barnens utvecklingsbehov på bästa sätt. Precis som andra förskolor följer vi läroplanen.   

Vårt ställningstagande:

Kyrktuppen har en unik småskalighet som vi värnar om och ser som en tillgång. Vi strävar efter att skapa trygghet och har ett förhållningsätt där vi lyssnar på varandra, vilket främjar det sociala samspelet. Genom engagemang väcker vi nyfikenhet på livet och gör upptäckter tillsammans genom lek och skapande. Vi ger förutsättningar till självständighet och skapar känslan -Jag kan!

Är du mer nyfiken på oss är du välkommen att göra ett besök.
Kontakta rektor Malin Persson 0707-830868 vid frågor och inför besök.
Önskar ni sätta er i kö till Förskoleplats kontakta förskolan eller skriv ut ansökningsblankett och skicka till:

Björnekulla/Västa Broby församling

Järnvägsgatan 24

265 31 Åstorp

Ansökningsblankett finns här