Kyrkorådet 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid. Kyrkorådet består av 10 ledamöter (och 10 ersättare) som är utsedda av kyrkofullmäktige. Ärenden i kyrkorådet bereds av arbetsutskottet. Kyrkorådets ordförande är Ingemar Öberg. Sammanträdesdatum finns längre ner på sidan.

Sammanträdesdatum 2023

Utsedda ordinare ledamöter i kyrkorådet 2022-2025

Kyrkans Väl 
Ingemar Öberg (ordförande)
Anna Werking
Thor-Leif Sjölin
Håkan Wemmert

Socialdemokraterna
Leif Persson (1 vice ordf)
Florian Bobocea
Kerstin Andersson

Sverigedemokraterna
Anton Holmberg (2 vice ordf)
Monica Backe

Frimodig kyrka
Henrik Birgersson