Församlingskåren

Församlingskåren 2021 

Församlingskårens verksamhet för 2021 är ännu inte planerad p.g.a. det rådande och osäkra läget hur pandemin ska utvecklas. Men så fort en ljusning i detta visar sig är Församlingskåren beredd att med glädje återuppta någon form av verksamhet igen. I väntan på detta startar vi en bönering i våra hem. Vi ber enskilt för vår värld, vårt land, vår församling och våra familjer. Du som vill ingå i denna bönering kan ta kontakt med mig (070-6682011), för vidare uppgift om datum. Vill du bara prata en stund är du också varmt välkommen att ringa. Möjligheten att lägga en lapp med böneämne i förbönslådan i vapenhuset finns alltid. Inför Herren blir dessa böneämnen upplyfta (anonymt) vid bönetillfällen i kyrkan. Årsmötet 2020, beslöt att årsavgiften till Församlingskåren fr.o.m.2021 ska vara 120 kronor per år. BG 672-7606. Allt gott och varma tankar till var och en!

 Anna Werking, församlingskårens ordförande