Församlingskåren

Församlingskåren är en lekmannaförening inom svenska kyrkan som bildades för ca 75 år sedan. Församlingskåren i Björnekulla-Västra Broby församling vill verka för en varm kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.