Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Björnekulla-Västra Broby församling är församlingens styrelse och träffas en gång i månaden. Kyrkorådets ordförande är Ingemar Öberg, tfn 0709-447710. Ärenden i kyrkorådet beredes av arbetsutskottet (AU). En gång per termin träffas även Kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Ordförande i Kyrkofullmäktige är Monika Glans, tfn 0706-557883.

Nästa kyrkoråd är den 17 januari kl 18.30 (förmöte 17.45)