Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

Kyrkorådet (KR) i Björnekulla-Västra Broby församling är församlingens styrelse och träffas en gång i månaden. Kyrkorådets ordförande är Ingemar Öberg, tfn 0709-447710. Ärenden i kyrkorådet beredes av arbetsutskottet (AU). En gång per termin träffas även Kyrkofullmäktige (KF), som är församlingens högsta beslutande organ. Ordförande i Kyrkofullmäktige är Monika Glans, tfn 0706-557883.

Startid för AU är i regel kl 14.00. Startid för KR är i regel 17.45 (Börjar med 45 minuters förmöte). Startid för KF är i regel 18.30 (Börjar med andakt i kyrkan)

Sammanträdesdatum 2019:

17/1 KR

29/1 AU  (Kyrktuppen)

14/2 KR

26/2 AU  (Reglemente)

14/3 KR

26/3 AU (Målkapital)

11/4 KR

23/4 AU

9/5 KR

23/5 KF 

 

13/8 AU

29/8 KR

1/9 KF Söndag Upptaktsmässa kl 11 plus föredrag

12/9 AU Tors 13-16 Äskanden

13/9 AU Fre 9.30-13.30 Äskanden

26/9 KR

8/10 AU Budgetförslag

24/10 KR Budgetbeslut

5/11 AU

7/11 KF smörgåstårta, uppvaktningar

21/11 KR

3/12 AU