Meny

Kyrkorådet

Kyrkorådet (KR) i Björnekulla-Västra Broby församling är församlingens styrelse och träffas en gång i månaden. Kyrkorådets ordförande är Ingemar Öberg, tfn 0709-447710. Ärenden i kyrkorådet beredes av arbetsutskottet (AU). En gång per termin träffas även Kyrkofullmäktige (KF), som är församlingens högsta beslutande organ. Ordförande i Kyrkofullmäktige är Monika Glans, tfn 0706-557883.

Startid för AU är i regel kl 14.00. Startid för KR är i regel 17.45 (Börjar med 45 minuters förmöte, sedan startar själva kyrkorådssammanträdet 18.30). Startid för KF är i regel 18.30 (Börjar med andakt i kyrkan, sedan start själva fullmäktigesammanträdet kl 19.00)

 HÖSTENS SAMMANTRÄDEN MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR PGA CORONA

 

27/8 KR

30/8  Söndag Upptaktsgudstjänst kl 11 plus program (Endast KR:s ordinarie ledamöter)

10/9 AU Tors 13-16 Äskanden från personalen

11/9 AU Fre 9.30-13.30 Äskanden från personalen

14/9 extra AU Mån 9.30-11.30, reflektioner kring äskanden samt planera dagordningen inför KR 24/9

24/9 KR

6/10 AU Budgetförslag

22/10 KR Budgetbeslut

29/10 KF Budgetbeslut (Förtäring, uppvaktningar). OBS! Datum

3/11 AU

19/11 KR, årets sista