Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder normalt två gånger om året. Kyrkofullmäktiges ordförande är Richard Ridwall.

Utsedda ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige jan 2022 - dec 2025 

Arbetarepartiet– Socialdemokraterna
Leif Persson
Kerstin Andersson
Florian Bobocea
Ulf Cronbring
Thomas Fredriksson
Ioana Cimpoero
Richard Ridwall
Bitten Mårtensson

Frimodig kyrka
Emma Birgersson
Arne Engström
Elisabeth Olsen

KYRKANS VÄL i Björnekulla-Västra Broby församling
Ingemar Öberg
Anna Werking
Åse Leijon
Thor-Leif Sjölin
Håkan Wemmert
Hans Sundström
Roger Nielsen
Bodil Hellberg
Thomas Petersen

Sverigedemokraterna
Anton Holmberg
Rolf Lundqvist
Monica Backe
Anders Fisch
Anna-Lena Olsson