Gudstjänster

Varje söndag firar församlingen gudstjänst i någon av våra kyrkor.

Söndag 1 oktober, Den helige Mikaels dag
11.00 Mässa i Björnekulla kyrka, Lars Falkfors
18.00 Musikgudstjänst med Gospelkören i Björnekulla kyrka. Ledning: Per-Henrik Johansson

Söndag 8 oktober, Tacksägelsedagen
16.00 Skördemässa i Björnekulla kyrka, Louise Skeppargård. Kyrkokören
18.00 Skördevesper i Västra Broby kyrka, Louise Skeppargård. Kyrkokören

Söndag 15 oktober, 19 e. tref.
11.00 Mässa i Björnekulla kyrka, Erika Holm Johansson

Söndag 22 oktober, 20 e. tref.
11.00 Mässa i Björnekulla kyrka, Gunnar Alling.
Lekmannadagen. Smörgåstårta, 50 kr, och föredrag efter 
mässan i församlingshemmet, Lars Falkfors,
”Grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom.
Något om svenska trossamfund”. Anmälan 042-569 00 (senast 18/10) 

Söndag 29 oktober, 21 e.tref.
11.00 Mässa i Björnekulla kyrka, Louise Skeppargård

Björnekulla kyrka oktober
Västra Broby kyrka oktober
Hyllinge kyrka hösten 2023