Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogården

Församlingen har två vackra kyrkogårdar, Björnekulla och Västra Broby.

ALLMÄNNA REGLER PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR

GRAVSTENAR: Gravstenen är gravrättsinnehavarens privata egendom, vilket betyder att den skall vara dubbad, stå rakt och vara fast förankrad enligt gällande regler. Har du frågor om din gravsten, kontakta kyrkogårdschef Magnus Ahlström på telefon 0703328942 eller 04256912

 Gravskötselavtal 2019

Vi erbjuder 1 årsavtal förskott eller avräkningsavtal, nedan priser avser per
kalenderår.
GRUNDSKÖTSEL
Urngravplats  <1 m2       570kr
Urngravplats  >1 m2       670kr
Gräsgrav 570kr
1 plats kistgrav 750kr
2 plats kistgrav 980kr
För varje tillkommande gravplats 280kr
Skötseln omfattar renhållning från ogräs, klippning av gräs och buxbomskanter samt beskärning av växter inom gravplatsen och ogräsrensning och puts av blommor i gravrabatt. Bevattning ingår ej

BLOMSTERSMYCKNING
325kr/år
Utgörs av minipåsklilja till påsk, pelargonia till sista söndagen i maj och vacker granekrans
på granris till första advent. Bevattning ingår.
Kontaktperson Magnus Ahlström 0703 - 32 89 42, magnus.jonsson@svenskakyrkan.se


MINNESLUNDEN
Minneslunden är ett gemensamt gravskick där blommor och ljus endast får placeras på därtill avsedda platser. Gravlyktor och andra utsmyckningar kommer att tas bort av vaktmästeriet och läggas invid papperskorgarna. 

ASKGRAVLUND
Björnekulla kyrkogård har också en askgravlund. Skillnaden mellan minneslund och askgravlund är att vid askgravlunden placeras en plakett med den avlidnes namn, och anhöriga får närvara vid sänkningen i jorden. För askgravlunden gäller i övrigt samma skötselregler som för minneslunden. Planer finns att en askgravlund också ska uppföras i Västra Broby så småningom.

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering, lokal för begravningsceremoni, skötsel av kyrkogårdar och minneslundar.

Björnekulla-Västra Broby församling har skyldighet att tillhandahålla gravplatser och ceremonirum även för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. De pengar som kommer in genom begravningsavgiften ska användas till att sköta begravningsverksamheten. De får inte användas till församlingens övriga verksamhet.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Den nya avgiften gäller oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte. Men den gäller inte för Stockholm och Tranås, där respektive kommun sedan länge ansvarar för uppgiften.
Kammarkollegiet har beslutat att avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp, och det är alltså den nivån på begravningsavgiften som kommer gälla också i Björnekulla-Västra Broby församling. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Har du frågor om begravningsavgiften, kontakta kyrkogårdschef Magnus Ahlström, tfn 0703-328942 eller församlingens ekonom Lena Augustsson, tfn 042-56909