Foto: Lmp

Kyrkogården

Församlingen har två vackra kyrkogårdar, Björnekulla och Västra Broby.

Problemet med osäkra gravstenar har uppmärksammats efter flera tragiska olyckor och tillbud runt om i landet. Med start i juni månad 2019 och framåt kommer kontroll av gravstenar att ske på Björnekulla kyrkogård och detta ber vi om förståelse för. Kyrkogårdsförvaltningen har tillsynsansvar och ansvarar därför att kyrkogården är en säker plats för besökare och anställda. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen är säkert monterad, 7 kap. 3 § begravningslagen. Du ombeds därför att ordna så att gravanordningen får en säker montering. Av säkerhetsskäl kommer vi att säkra upp med stolpar och band tillfälligt, på gravstenar som bedöms som säkerhetsrisker, i enlighet med 7 kap. 31 § i begravningslagen. Infor kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare om gravvården anses vara osäker. 

Magnus Ahlström, kyrkogårdschef, tfn 0703-328942 

ALLMÄNNA REGLER PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR

GRAVSTENAR: Gravstenen är gravrättsinnehavarens privata egendom, vilket betyder att den skall vara dubbad, stå rakt och vara fast förankrad enligt gällande regler. Har du frågor om din gravsten, kontakta kyrkogårdschef Magnus Ahlström på telefon 0703328942 eller 04256912

Gravskötselavtal 2020
Vi erbjuder 1 årsavtal förskott och avräkningsavtal, nedan priser avser per
kalenderår.
GRUNDSKÖTSEL
Urngravplats <1 m2    590kr
Urngravplats >1 m2    690kr
Gräsgrav 590kr
1 plats kistgrav 775kr
2 plats kistgrav 990kr
För varje tillkommande
gravplats 290kr
Skötsel omfattar renhållning från ogräs, klippning av gräs och buxbomskanter samt
beskärning av växter inom gravplatsen och ogräsrensning och puts av blommor i
gravrabatt. Bevattning ingår ej
BLOMSTERSMYCKNING standard 415kr/år
Utgörs av minipåsklilja till påsk, pelargonia till sista söndagen i maj, ljung vid månadsskiftet
sep/okt och vacker granekrans på granris till första advent. Bevattning ingår
BLOMSTERSMYCKNING stor 525kr/år
Standardpaketet med tillägg av 4st penséer på våren och 2st Krysantemum till
Allhelgonahelgen.
Kontaktperson Magnus Ahlström 0703 - 32 89 42, magnus.jonsson@svenskakyrkan.se


MINNESLUNDEN
Minneslunden är ett gemensamt gravskick där blommor och ljus endast får placeras på därtill avsedda platser. Gravlyktor och andra utsmyckningar kommer att tas bort av vaktmästeriet och läggas invid papperskorgarna. 

ASKGRAVLUND
Björnekulla kyrkogård och Västra Broby kyrkogård har också askgravlundar. Skillnaden mellan minneslund och askgravlund är att vid askgravlunden placeras en plakett med den avlidnes namn, och anhöriga får närvara vid sänkningen i jorden. För askgravlunden gäller i övrigt samma skötselregler som för minneslunden.

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering, lokal för begravningsceremoni, skötsel av kyrkogårdar och minneslundar.

Björnekulla-Västra Broby församling har skyldighet att tillhandahålla gravplatser och ceremonirum även för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. De pengar som kommer in genom begravningsavgiften ska användas till att sköta begravningsverksamheten. De får inte användas till församlingens övriga verksamhet.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Den nya avgiften gäller oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte. Men den gäller inte för Stockholm och Tranås, där respektive kommun sedan länge ansvarar för uppgiften.
Kammarkollegiet har beslutat att avgiftssatsen för 2019 blir 25,3 öre per hundralapp, och det är alltså den nivån på begravningsavgiften som kommer gälla också i Björnekulla-Västra Broby församling. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 633 kr per år, eller drygt 53 kr per månad. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Har du frågor om begravningsavgiften, kontakta kyrkogårdschef Magnus Ahlström, tfn 0703-328942 eller församlingens ekonom Lena Augustsson, tfn 042-56909

Foto: Lmp
Foto: Lmp