Meny

Kvidinge församling

I Kvidinge kyrka firas gudstjänst varje helgdag. Kyrkorummet är öppet dagtid alla vardagar samt helger i samband med gudstjänster. Använd din kyrka till andakt och bön.

Välkommen att ta kontakt med oss 
som arbetar i Kvidinge församling

Personal

Välkommen att ta kontakt med oss som arbetar i Kvidinge församling

ordförande klubba

Beslutande organ

Kvidinge församling är ett enförsamlingspastorat. Pastorat är tjänstgöringsområdet för en kyrkoherde.

Församlingsexpeditionen i prästgården är öppen fredagar kl. 10.00-12.00. Övriga tider efter överenskommelse 0435-200 33. Välkommen!

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen i prästgården är öppen fredagar kl. 10.00-12.00. Övriga tider efter överenskommelse 0435-200 33. Välkommen!