ordförande klubba

Beslutande organ

Kvidinge församling är ett enförsamlingspastorat. Pastorat är tjänstgöringsområdet för en kyrkoherde.

Kyrkofullmäktige
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med 15 ledamöter (klicka här för namn). Fullmäktige fattar övergripande beslut om bland annat församlingens budget.
Ordförande är Krister Andersson.
 
Kyrkoråd
Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och har ansvar för ekonomi, personal och byggnader och omsorg om församlingslivet och dess utveckling. Kyrkorådet har 7 ledamöter (klicka här för namn).
Ordförande är Caroline Palm.
 
Utskott
Kyrkorådet har också utsett ett kyrkogårds- och fastighetsutskott med 3 ledamöter.