Gravrätt / Kyrkogården

Kistgrav, Urngrav, Minneslund eller Askgravplats

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Gravrätten upplåts på 25 år och kan därefter förlängas. Gravrättsinnehavaren får bestämma om vem som ska gravsättas på gravplatsen. Utformningen av gravanordningen och gravplatsens utsmyckning skall följa kyrkorådets bestämmelser. Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Vem äger graven?

Eftersökning av gravrättsinnehavare / anhöriga