Dop

Tid för dop bokas på telefon 0435-20033.
Dopen hålles i första hand som en del av gudstjänsten på söndagarna.
Utöver en fin familjehögtid är dopet det tillfälle då man upptas i den kristna församlingen, och då är det fint om alla som firar gudstjänst får vara med och dela glädjen.
Vi kan även fira dop efter ordinarie gudstjänsts slut.
Även om du har andra önskemål, är du välkommen att ta kontakt med oss.
Vi brukar kunna hitta en lösning som passar.
När man bokar dopet bestäms också en tid då prästen hälsar på familjen hemma och berättar om dopet och om hur det går till rent praktiskt.
Man kan hyra församlingshemmet för dopkalas. Det kostar 800 kronor.
Dop kan även gälla ungdomar eller vuxna som inte är döpta. Vanligtvis döps ungdomar som ska konfirmeras. Man kan inte bli konfirmerad om man inte är döpt, men man kan vara konfirmand innan dopet äger rum.
Vuxnas dop ska föregås av en förberedelsetid med samtal mellan prästen som ska döpa och den som ska döpas.