Sopplunch

Sista torsdagen i månaden januari-april, samt september-november

Under sommaren serveras ingen soppa.

Välkommen i september!

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer