Sång och musik

Vill du vara med och sjunga i någon av församlingens körer eller skulle du vilja sjunga solo eller spela ditt musikinstrument vid en gudstjänst?

Kontakta då kyrkokantor Catrin Karlsson tfn. 076 - 838 30 92

Må-bra-kören

För alla som gillar att sjunga. Läs mer här.

Musik & Dramagruppen

för åk. 4-6 Onsdagar 14.00-16.00

Kyrkokören

Damkör som sjunger i stämmor. Onsdagar kl. 19.00-21.00. Läs mer.