Samtal, själavård, bikt

Prästerna har absolut tystnadsplikt när det gäller enskild själavård och bikt.
Du är välkommen att ta kontakt när du behöver någon att tala med.
Det behöver inte vara något speciellt "religiöst", utan varje situation då du känner behov av en medmänniska att tala med.
Men bortse inte från de djupa andliga frågor som finns på djupet av oss alla, eller den skuldproblematik som kanske kunde avhjälpas med samtal och bikt.
Vi har också möjlighet att hänvisa till de psykoterapeuter som arbetar på S:t Lukas nordväst i Ängelholm. En verksamhet som Kvidinge församling ger anslag till.