Kvidinge kyrka och V.Sönnarslövs kapell.

Kvidinge kyrka

Kvidinge kyrka invigdes 1886, då den medeltida kyrkan från mitten av 1100-talet revs. Den gamla kyrkans torn behölls dock men byggdes om. Kyrkan är byggd i nygotisk stil och med Caroli kyrka i Malmö som förebild. Vi är stolta över vår ståtliga kyrka.

Västra Sönnarslövs kapell

Västra Sönnarslövs kapell invigdes i februari 1939, och är byggt på den kyrkogård där Västra Sönnarslövs medeltida kyrka låg fram till 1894. Då byggdes en ny kyrka ett par km åt sydöst.