Begravning

När ett dödsfall inträffar tar de flesta i dag kontakt med någon begravningsbyrå, som förmedlar kontakt med Kvidinge församling.
Men det går lika bra att ta kontakt med oss direkt.
Bokning av tid för begravningsgudstjänsten sker i samråd med den begravningsbyrå man vill anlita. I Kvidinge församling har vi inga fasta i förväg bestämda tider för begravningar, utan försöker tillmötesgå anhörigas önskningar så långt det går.
Vi vill mer än gärna hjälpa till med valet av psalmer, musik och eventuell solosång.
Prästen som ska leda begravningsgudstjänsten kommer gärna hem till de anhöriga för ett samtal, men det kan också ske på vår expedition.
När vi har fått reda på att någon medlem i Kvidinge församling dött ringer vi i kyrkklockorna dagen efter kl 10.00-10.15. Det kallas för själaringning. Kyrkan är då alltid öppen och det finns möjlighet att tända ljus.
I samband med nästföljande söndags gudstjänst nämns den dödes namn och ålder och vi ber en bön i samband med kort klockringning. Det kallas tacksägelse, och anhöriga är särskilt välkomna till den gudstjänsten.
Ta kontakt med våra kyrkovaktmästare för information och val av gravplats

Gravrätt / Kyrkogården

Kistgrav, Urngrav, Minneslund eller Askgravplats

Begravningsreferat 2022

Nedan finns även begravningsreferat 2019-2021