Svenska kyrkan, Klippans pastorat

En mötesplats som är öppen för alla. Välkommen till gemenskapen!