Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra anställda. Välkommen att höra av dig!

Expedition och kommunikation

Här hittar du kontaktuppgifter till bl a expeditionen varifrån du kan bli hänvisad till rätt person.

Präster och diakonala medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster och medarbetare som jobbar inom diakoni.

Kyrkvaktmästare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kyrkvaktmästare.

Pedagoger inom barn- och ungdomsverksamheten

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med barn och ungdom i pastoratet.

En svart flygel med uppfällt lock.

Våra kyrkomusiker

Här hittar du kontaktuppgifter till våra musiker.

Administrativ personal

Här hittar du våra medarbetare som jobbar inom administration och ekonomi.

Kontaktuppgifter till all personal

Här hittar du en lista över alla som jobbar i Svenska kyrkan Klippans pastorat.

Församlingshemsvärdar

Här hittar du kontaktuppgifter till våra församlingsvärdar och värdinnor.