Källna kyrkogård

- är naturskönt belägen med angränsande sädesfält. Till höger om kyrkan, på den äldre delen, finns minneslund, urnlund och askgravplats.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i såväl gräs som i singel.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Urnlunden på Källna kyrkogård har liggande gravstenar.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Vy över äldre delen

För närvarande görs inte några kistgravsättningar på den äldre delen.