Källna kyrkogård

- är naturskönt belägen med angränsande sädesfält. Till höger om kyrkan, på den äldre delen, finns minneslund, urnlund och askgravplats.