En samlingsbild med olika företeelser kopplade till social hållbarhet.
Foto: Illustratör Susanne Engman

1. Pastoral verksamhet

Vi vill att hållbarhetstanken för miljö, rättvisa, människor existens och sociala liv ska genomsyra gudstjänster, diakoni, undervisning och mission. Vi vill förmedla hopp och vara uthålliga. Vi vill göra oss själva och andra medvetna.

Mål

Vi vill att hållbarhetstanken för miljö, rättvisa, människor existens och sociala liv ska genomsyra gudstjänster, diakoni, undervisning och mission. Vi vill förmedla hopp och vara uthålliga. Vi vill göra oss själva och andra medvetna.

Delmål

1.Vi ska börja använda återbrukslådor i barnverksamheten.

2. Vi ska använda egenodlade altarblommor till minst 70 stycken gudstjänster under ett år.

3. Vi ska anordna minst ett skogsbad under 2020.

Åtgärdsprogram

1. Vi ska ordna en kreativ hörna på varje enhet där återbrukslådan står. Vi ska inte slänga halvfärdiga pyssel, utan lägga i lådan. Vi ska ta vara på tomma förpackningar från servering och lägga i lådan.

2. Vi ska använda oss av blommor från våra perenna odlingsplatser (se delmål område 4) under den säsong de finns tillgängliga.

3. Skogsbaden integreras som en del av vuxenverksamheten och ingår i planeringen av denna.