1. Pastoral verksamhet

Vi vill att hållbarhetstanken för miljö, rättvisa, människor existens och sociala liv ska genomsyra gudstjänster, diakoni, undervisning och mission. Vi vill förmedla hopp och vara uthålliga. Vi vill göra oss själva och andra medvetna.

Mål

Vi vill att hållbarhetstanken för miljö, rättvisa, människor existens och sociala liv ska genomsyra gudstjänster, diakoni, undervisning och mission. Vi vill förmedla hopp och vara uthålliga. Vi vill göra oss själva och andra medvetna.

Här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi har börjat använda återbrukslådor i barnverksamheten.
  • Vi lyfter olika miljöteman i barnverksamheten.
  • Vi använder egenodlade altarblommor till minst 100 gudstjänster per år.
  • Vi anordnar regelbundet skogsbad ”Ladda grönt”.
  • Vi håller temagudstjänster med inriktning hållbar utveckling.
  • Vi har startat samtalsgruppen ”Hela livet” där hållbarhetsperspektivet är en viktig del i samtalen om livsstil och existentiell hälsa.