Kyrkor & byggnader

Byggnader och kulturarv - våra kyrkor, kapell och församlingshem.

Kyrkorna har normalt öppet för besök och en enskild andakt när vaktmästaren beffiner sig på kyrkogården. Vanligen vardagar 8-15 samt i anslutning till gudstjänst. Vill du vara helt säker på att kyrkan är öppen när du ska hit så ring gärna ansvarig vaktmästare innan.

S:t Petri kyrka har andra öppettider - vardagar 8-18 och helger 10-18.
Vedby kyrka är stängd under 2024 p g a byte av värmesystem.
Källna kyrka är normalt stängd. Kontakta vaktmästare för besök.

Vaktmästarnas kontaktuppgifter hittar du under respektive kyrka.

Färingtofta kyrka

Färingtofta kyrka är en av de ursprungliga sockenkyrkorna, grundlagd på initiativ av det dåvarande cistercienserklostret Herrevad. Kyrkan uppfördes under tidigt 1200-tal, men byggdes om helt i början på 1800-talet.

Gråmanstorps kyrka

Detta är bygdens allra äldsta byggnad. Kyrkan byggdes omkring 1160 och är helgad åt Jungfru Maria.

Klippans kapell

​Klippans kapell är byggt på 1930-talet och är utformad som en mindre kyrkobyggnad. Här förrättas begravningar för alla oavsett trostillhörighet, då religiösa symboler temporärt kan döljas, men kapellet används även vid andra förrättningar och gudstjänster.

Källna kyrka och sockenstuga

Kyrkan byggdes i rött tegel 1870-71 med västtorn och rektangulärt långhus med en femsidig avslutning i öster. Den tidigare sockenkyrkan låg vid Rönneå, söder om den nuvarande. En större renovering gjordes ca 1940.

Riseberga kyrka

Kyrkan är en kyrkobyggnad i Riseberga socken och Riseberga-Färingtofta församling, Norra Åsbo härad i Skåne. Den ligger 4 km öster om Ljungbyhed och tillhör Lunds stift.

S:t Petri kyrka och församlingshem

Ett mästerverk skapat av Sigurd Lewerentz

Vedby kyrka och kyrkstuga

Vedby nuvarande kyrka är från 1860-talet, men den är byggd på samma plats som den tidigare medeltidskyrkan.

Västra Sönnarslövs Kyrka

En vacker kyrka byggd i nygotisk stil av tegel och gråsten.

Östra Ljungby kyrka och församlingsgård

Östra Ljungby kyrka är uppförd i slutet av 1850-talet med långhus och femsidigt avslutat korparti. Det kvadratiska tornet tillkom ett par årtionden tidigare. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. Väggarna är målade i brun kvaderimitation.

Ljungbyhed Församlingshem

Välkommen till församlingshemmet i centrala Ljungbyhed. Här bedriver vi barn- och ungdomsverksamhet, har onsdagscaféer, soppluncher och andra aktiviteter.