Riseberga-Färingtofta församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Riseberga- Färingtofta församling.

Ledamöter

Kurt Gustavsson
Bengt Eskilsson
Karin Fors
Charlotta Mathiasson
Helena Frank
Tomas Wassenius, kyrkoherde
Michael Persson, ersättare
Ulf Mathiasson, ersättare