Klippans församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Klippans församlingsråd.

ledamöter

Conny Lindqvist
Carl-Henrik Jansson
Kristin Stadler                                                              
Ingemar Pålsson 
Elsebeth Pålsson 
Bo Pålsson