Klippans församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Klippans församlingsråd.

ledamöter

Conny Lindqvist                                                              
Bo Pålsson 
Elsebeth Pålsson                             
Ingemar Pålsson 
Lennart Svensson 
Tomas Wassenius, kyrkoherde