Klippans kapellkyrkogård

- är belägen i centralorten Klippan. Kapellet används, förutom vid Svenska kyrkans begravningsgudstjänster, även vid borgerliga- och andra trosuppfattningars begravningsformer.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i gräs.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.