Klippans kapellkyrkogård

- är belägen i centralorten Klippan. Kapellet används, förutom vid Svenska kyrkans begravningsgudstjänster, även vid borgerliga- och andra trosuppfattningars begravningsformer.