Medlem i Svenska kyrkan

Här hittar du information om ditt medlemskap och vad kyrkoavgiften går till.

Allt detta gör du möjligt med ditt medlemskap:

Du möjliggör stöd till människor i arbetslöshet och utanförskap.

Du bidrar till mötesplatser för människor som känner sig ensamma.

Du är med och ger tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar i livet.

Du ger mer än hundra körsångare i vårt pastorat tillfälle att sjunga tillsammans.

Du skapar platser för barngrupper där barn och föräldrar kan mötas.

Du är med och skapar Sveriges största musikscen med tusentals konserter över hela landet.

Du har gjort det möjligt för oss att underhålla våra åtta kyrkor och vårda vårt kulturarv.

Du har gjort det möjligt för förtvivlade människor att ringa 112 och tala med jourhavande präst.

Du är med och skapar mötesplatser för ungdomar, där det finns vuxna som ser dem.

Du har gjort det möjligt för människor i sorg att få vara med i en Leva-vidare-grupp.

Du har gett människor möjlighet till självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.

Du ger möjlighet för människor att ta del av andlig fördjupning, samtal, meditation, yoga, retreat och pilgrimsvandringar.

Du ger stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.

Genom Svenska kyrkan i utlandet ger du stöd till svenskar som befinner sig utomlands.

Du bidrar till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, svält och konflikter.

Du har gjort allt detta och mycket därtill möjligt – ett stort och hjärtligt tack från oss till dig!

Inträde

Tycker du det vi gör är bra och vill stötta oss? Eller vill du bara ha någon av alla fördelar som finns med att vara medlem? Välkommen! Extra välkommen till dig som tidigare varit medlem och vill komma tillbaka! Det är ni medlemmar som gör allt det vi gör möjligt.

Utträde

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Bestämmer du dig för att avsluta ditt medlemskap är det helt gratis, och du är när som helst välkommen att bli medlem på nytt.