Mina önskemål

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon. Att fylla i uppgifterna i detta häfte är ett sätt att göra sina önskemål kända.