En kyrka och två fastigheter i bakgrunden.
Foto: Illustratör Susanne Engman

3. Byggnader

Vi vill etablera ett grönt och hållbart fastighetstänk i hela pastoratet samt minska energianvändningen generellt.

Mål

Vi vill etablera ett grönt och hållbart fastighetstänk i hela pastoratet samt minska energianvändningen generellt.

Delmål

Vi ska successivt byta ut våra ljuskällor i S:t Petri till lågenergilampor.

Åtgärdsprogram

Vid byte av ljuskällor ska dessa rutinmässigt bytas ut till lågenergilampor.