Gråmanstorps kyrka

Detta är bygdens allra äldsta byggnad. Kyrkan byggdes omkring 1160 och är helgad åt Jungfru Maria.

Kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevadskloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund. Under 1400-talet tillkom kyrktornet i väster och kyrkan försågs med innertak med kryssvalv. Upphängningsanordningen för kyrkklockorna är medeltida. Dopfunten är samtida med kyrkan och de märkliga figurerna på dess bas är fortfarande föremål för forskares spekulationer. Är det jätten Finn eller kanske en demon? Dopfunten är av sandsten och upphovsmannen oidentifierad och saknar paralleller.

Kyrkan är ombyggd på 1700- talet och inventarier har införskaffats via donationer bl.a. av Bjärsgårdssläkten Gyllenstjärna.

Högsta antal tillåtna gäster i kyrkan är 178 personer.

 

Kyrkan ligger i byn Gråmanstorp, längs väg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby. 

GPS-koordinater:

X: 56.14983
Y: 13.10010