Vårt hållbarhetsarbete

Nu är vi miljödiplomerade! Här kan du läsa mer om vad det innebär.

I oktober 2020 diplomerades Klippans pastorat enligt steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomering. Det innebär att vi framöver kommer att arbeta mer systematiskt med hållbarhet. Med stöd av miljöledningssystemet får vi verktyg för att sätta upp mål och konkreta delmål, men också för att skapa rutiner för till exempel uppföljning och kommunikation.
Vår förhoppning är att vi alla i Klippans pastorat, anställda, förtroendevalda, ideella och församlingsbor ska göra detta tillsammans!

INTRYCK, UTTRYCK OCH AVTRYCK

Sedan pastoratet bildades har vi arbetat efter att vår vision ska genomsyra allt vi gör och arbetar för:

Vi är en kyrka i tiden som vill göra intryck, ge möjligheter till uttryck och lämna goda avtryck.

I hållbarhetsarbetet vill vi förverkliga visionen såhär:

GÖRA INTRYCK
genom att kontinuerligt inspirera andra och visa goda, gröna exempel samt öka kunskapen om hållbar utveckling.

GE MÖJLIGHETER TILL UTTRYCK
uppmuntra församlingsbor, anställda, förtroendevalda och kyrkobesökare att tänka grönt, och tänka högt!

LÄMNA GODA AVTRYCK
lämna gröna fotspår efter oss, med respekt och ansvar för skapelsen. Vi vill vara ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart pastorat som förmedlar hopp.

För varje område nedan har vi tagit fram mål, delmål och en åtgärdsplan. De olika områdena ser du nedan.