Församlingsråden

Klippans pastorat innefattar tre församlingar. Här kan du läsa protokollen från församlingsrådens möten.