Församlingsråden

Klippans pastorat innefattar tre församlingar. Här kan du läsa protokollen från församlingsrådens möten.

Klippans församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Klippans församlingsråd.

Riseberga-Färingtofta församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Riseberga- Färingtofta församling.

Östra Ljungby församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Östra Ljungby församlingsråd.