Kyrkogårdar och gravar

Här kan du läsa om våra kyrkogårdar, gravskötsel och olika gravplatser.

Kontakta oss om kyrkogårdsfrågor

Kyrkogårdsexpeditionen hittar man i Östra Ljungby, i den fina Församlingsgården på Byvägen 3.

Våra olika gravskick

Här är en översikt över de olika typer av gravar man kan välja mellan i vårt pastorat.

Att välja gravplats

Här kan du läsa mer om de olika kyrkogårdarna i Klippans pastorat.

Att ansvara för en grav

Läs mer om vad det innebär att ansvara för en grav och vilken hjälp du kan få med gravskötseln.

Begravningsavgift och begravningsombud

Här kan du läsa mer om avgifter och ombud för begravningar.

Mina önskemål

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon. Att fylla i uppgifterna i detta häfte är ett sätt att göra sina önskemål kända.