Östra Ljungby församlingsråd

Här kan du läsa de senaste protokollen från Östra Ljungby församlingsråd.

Ledamöter

Kerstin Jönér                     
Malena Engberg               
Janet Svensson                  
Mats Pålsson                                        
Ann-Marie Myllynen         
Susanne Olsson 
Kristina Karlsson, kyrkoherdens representant          
Inger Osberg, ersättare
Dorte Hansen-Johansson, ersättare