En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.
Foto: New Normal

Kontaktuppgifter till all personal

Här är vi som jobbar i Klippans pastorat. Telefonnumret till vår växel är 0435-296 80.

Präster

  Diakonalt arbete

   Pedagoger inom vuxenverksamheten

    Kommunikation

     Administration

        Församlingshemsvärdar

         Kyrkomusiker