En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkorådet i Klippans pastorat

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

I varje församling skall det som församlingens styrelse finnas ett kyrkoråd. Det kan också finnas nämnder. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.
 
Kyrkorådet skall
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingens
egendom om detta inte skall skötas av någon annan, och
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.
 
Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige efter varje val. Val i kyrkan sker vart fjärde år
 (Utdrag ur Kyrkoordningen)

 
Kontakt: Ulf Mathiasson, ordförande. Tel 0435-440651.

Ledamöter

Ulf Mathiasson, Aktiv kyrka (Ordförande)

Helena Frank, Aktiv kyrka (1 vice ordförande)                              

Mikael Persson, Aktiv kyrka (2 vice ordförande)     

Britt-Mari Molin, Aktiv kyrka             

Karin Fors, Aktiv kyrka                       

Ingemo Nilsson, Aktiv kyrka               

Annette Nilsson, Aktiv kyrka              

Elin Luckmann, Sverigedemokraterna

Janet Svensson, Aktiv kyrka               

Agneta Adolfsson, Aktiv kyrka           

Kerstin Höckert, Aktiv kyrka              

Åsa Edvardsson, Sverigedemokraterna                   

Sekreterare

Johanna Gredfors Ottesen

 

  Kontakta Johanna om du vill ha tillgång till tidigare protokoll eller annan information.

 • Johanna Gredfors Ottesen

  Johanna Gredfors Ottesen

  Dataskyddsombud, Förvaltningssekreterare

  Mer om Johanna Gredfors Ottesen

  Johanna finns på plats tisdagar, onsdagar och torsdagar.