Vedby kyrkogård

- är naturskönt belägen med angränsande hästhage och Bäljane å. Från minneslunden ser man kyrkan och kyrkogården som ligger i ett högt läge. Vid trappan finns ljushållare och plats för snittblommor för anhöriga till gravsatta i minneslunden.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i såväl gräs som i singel.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.