Foto: Magnus Aronson/IKON

Pedagogisk verksamhet

En pedagogisk verksamhet i Vedby kyrkstuga med målet att se varje barn utifrån allas lika värde. För barn i åldrarna 4-5 år.

Pedagogisk verksamhet är en grupp inom barnverksamhet som riktar sig till barn i åldrarna 4–5 år.              

Vår verksamhet vill erbjuda en trygg och skapande miljö som kan möta varje barn efter dess eget behov. Varje aktivitet är utvald för att stimulera barnens inlärningslust och deras nyfikenhet väcks med hjälp av lek.           

Vi finns i Vedby kyrkstuga. Gruppen har ett maxantal av 15 barn på 3 personal då vi vill bevara den lilla gruppen för att ha tid att se varje barn.

Två dagar i veckan, måndagar och fredagar kl. 08.30–14.00 (till 16.00 vid arbete/behov) erbjuds, varav en är utedag i Vedbys härliga natur och omnejd. Barnen behöver ha med sig egen lunch och frukt till fruktstunden.

Oavsett om du förälder arbetar eller är dagledig är ditt barn välkommet till oss.

 

 

Vill du ansöka om en plats för ditt barn? Fyll i och skicka in ansökan här. Observera att det är ett begränsat antal platser. De barn som inte får plats direkt sätts upp i kö.

Är ditt barn döpt?