Meny

Pedagogisk verksamhet

En pedagogisk verksamhet i Vedby kyrkstuga med målet att se varje barn utifrån allas lika värde, med ett kristet budskap.

Vi erbjuder två pedagogiska dagar i veckan varav en av dagarna är en utedag. Då det finns en sådan fantastisk närmiljö i Vedby är det synd att inte använda sig av den.  Barnen kommer att behöva ha med sig en egen lunch.  Detta är en verksamhet som riktar sig till 4-5 åringar, all aktivitet är riktad för att tillgodose deras behov.  

Måndagar och fredagar kl 08.30–14.00 (till 16.00 vid arbete/behov).

 

Vill du ansöka om en plats för ditt barn? Fyll i och skicka in ansökan här. Till hösten 2020 finns det platser lediga. Observera att det är ett begränsat antal platser. De barn som inte får plats direkt sätts upp i kö.

Aurelia Tamanko

Aurelia Tamanko

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten