Foto: Magnus Aronson/IKON

Pedagogisk verksamhet

En pedagogisk verksamhet i Vedby kyrkstuga med målet att se varje barn utifrån allas lika värde, med ett kristet budskap.

Vi erbjuder två pedagogiska dagar i veckan varav en av dagarna är en utedag i Vedbys härliga natur. Barnen behöver ha med sig egen lunch. Denna verksamhet riktar sig till 4-5 åringar, all aktivitet är anpassad för att tillgodose deras behov.

Måndagar och fredagar kl 08.30–14.00 (till 16.00 vid arbete/behov).

 

Vill du ansöka om en plats för ditt barn? Fyll i och skicka in ansökan här. Observera att det är ett begränsat antal platser. De barn som inte får plats direkt sätts upp i kö.

Är ditt barn döpt?