Präster och diakoni

Vår kyrkoherde

Tomas Wassenius

Tomas Wassenius

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Kyrkoherde

Våra präster

Medarbetare inom diakoni