Västra Sönnarslövs Kyrka

En vacker kyrka byggd i nygotisk stil av tegel och gråsten.

Västra Sönnarslöv hade tidigare en medeltids romansk stenkyrka från tidigt 1100-tal, men då den var i mycket dåligt skick, beslöt man sig för att bygga en ny. Den gamla som låg några kilometer västerut, såldes för 100 kr, predikstolen för 16 kr och kyrkan valde man att sedan spränga. Den nya kyrkan byggdes 1893-94 och är byggd av sten och tegel med torn och smalare kor och har en gotlandsinspirerad nygotisk stil. Materialet till kyrkan hämtades från bygden, där bl. a gråstenen kom från Klintarp och Söderåsen. Teglet kom inlindad i halm via järnvägen till stationen i Kvidinge. I samband med att den nya kyrkan togs i bruk avskaffades regeln att skilja män och kvinnor åt i kyrkbänken (män satt tidigare åt höger och kvinnorna till vänster). Den nya kyrkan invigdes den 22 oktober 1894. Få inventarier från den gamla kyrkan finns kvar, men på nuvarande kyrkas norra vägg hänger den gamla kyrkans triumfkrucifix, som är från slutet av 1400-talet.

Högsta antal tillåtna gäster i kyrkan är 150 personer.

Västra Sönnarslöv församlingshem

Församlingshemmet drivs inte i kyrkans regi utan hyrs ut privat. Kontakta Jörgen Jönsson, tel 070-770 77 54.

Västra Sönnarslöv kyrka ligger strax söder om Klippan.

GPS-koordinatorer:

X: 56.11559
Y: 13.10334