Kontakta vår expedition

Kontaktuppgifter till vår personal hittar du under fliken Personal.

Pastorsexpeditionen

Vår expedition ligger vid i S:t Petri kyrka i Klippan. Öppettider:
Mån, ons, tors och fredag 08.30-12.00. Tisdag 13.00-16.30.
Tel 0435-296 80.

Kontaktuppgifter till våra anställda hittar du under Personal i menyn.

Vår kyrkogårdsförvaltning ligger i Östra Ljungby. Hit vänder du dig med ärenden som rör gravrättsinnehav och gravskötselavtal. Öppet kontorstid tisdag-torsdag. Ansvarig är Käthe Saynor. Tel: 0435-296 96. 

Postadress

Vanlig post skickas till:
Svenska kyrkan Klippans pastorat
Byvägen 3
264 71 Östra Ljungby

Fakturaadress

Vår fakturaadress är:

Svenska kyrkan Klippans pastorat
Kungsgatan 6
264 51 Ljungbyhed

 

Digital fakturaadress: klippan.faktura@svenskakyrkan.se