En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

2. Förvaltning och ekonomi

Vi vill integrera ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i vårt ekonomiska arbete

Mål

Vi vill integrera ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i vårt ekonomiska arbete.

Här är några exempel på hur vi gör det:

  • Vi genomför årligen en hållbarhetsanalys som en del av bokslutet.
  • Placeringsanvisningar för hållbarhet har skrivits in i vår finans- och placeringspolicy.