En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

2. Förvaltning och ekonomi

Vi vill integrera ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i vårt ekonomiska arbete

Mål

Vi vill integrera ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i vårt ekonomiska arbete.

Delmål

Att placeringsanvisningar för hållbarhet ska skrivas in i pastoratets finans- och placeringspolicy, likt de regler som finns på nationell nivå i Svenska kyrkan.

Åtgärdsprogram

Ett förslag till policy tas fram. Kyrkofullmäktige beslutar om att anta policyn.