Vigsel / bröllop

I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med er i både glädje och sorg.

Vigsel

Att vigas kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. 

Alla är välkomna att vigas i Svenska kyrkans ordning så länge minst en av er är, eller blir, medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. 

Ni behöver intyg om hindersprövning

I god tid före vigseln behöver ni beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år.

Vigselsamtal

Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när? För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

Samtalet kan ni ha i kyrkan eller hemma hos er. Om ni väljer att ha det hemma, kan ni sedan ha ett möte i kyrkan. Då går ni igenom ceremonin på plats för att ni ska känna er bekväma under vigseln.

Sätt er personliga prägel på vigseln

Många par sätter sin egen prägel på vigseln genom att välja psalmer, musik och texter. Läs och lyssna gärna på några olika alternativ på sidan vigselgudstjänst.

Inspiration till musik

Svenska kyrkan har ett nationellt konto på Spotify med musiklistor, som kan användas vid olika tillfällen. Här kan du få bland annat få inspiration till sång och musik i samband med vigsel och bröllop. För att lyssna på listorna måste du ha ett konto registrerat på Spotify.

Här kan du skicka in förfrågan/önskemål om vigsel i Klippans pastorat. Du kan även boka via telefon 0435-296 80. Observera att vigseln inte är bokad förrän du fått bekräftelse från oss.

Kryssa för vilken tid ni önskar

Kryssa för vilken kyrka ni önskar vara i

Behandling av personuppgifter: Klippans pastorat hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge pastoratet inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Kristin Fransson

  Kristin Fransson

  Svenska kyrkan, Klippans pastorat

  Assistent

  Mer om Kristin Fransson

  Hör av dig till Kristin om du vill boka en vigsel eller veta mer om bröllop i Klippans pastorat.