Tre blad i form av pilar cirkulerar runt en jordglob.
Foto: Illustratör Susanne Engman

7. Kemikalier och avfall

Vi vill arbeta för att sortera vårt avfall på rätt sätt.

Mål

Vi vill arbeta för att sortera vårt avfall på rätt sätt.

Delmål

Vi ska införa rutiner för sortering av avfall vid servering där engångsartiklar används.

Åtgärdsprogram

Lämpliga kärl köps in och märks. En tunna med trefackssortering köps in per kyrka och dessutom två större kärl till S:t Petri kyrka att använda vid soppluncher. Arbetsledare för vaktmästarna introducerar berörda vaktmästare för de nya rutinerna.