7. Kemikalier och avfall

Vi vill arbeta för att sortera vårt avfall på rätt sätt.

Mål

Vi vill arbeta för att sortera vårt avfall på rätt sätt.

Här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi har infört rutiner för sortering av avfall vid servering där engångsartiklar används.
  • Alla anställda genomgår grundutbildning i sopsortering.
  • Vi ser till att tydlig information om sortering finns vid alla avfallskärl.