En keyboard, en laptop och tre röda kaffepaket.
Foto: Illustratör Susanne Engman

5. Varor och tjänster

Vi ska i största möjliga mån använda miljövänliga varor och tjänster.

Mål

Vi ska i största möjliga mån använda miljövänliga varor och tjänster.

Delmål

Vi ska byta ut en livsmedelsgrupp till ett alternativ som minskar vårt klimatavtryck. 2020 ska vi byta ut mjölken som serveras till kaffe och te till ekologisk mjölk och havredryck.

Åtgärdsprogram

Den som gör inköp till personal eller verksamhet där kaffeservering ingår ska från det att beslut trätt i kraft endast köpa in ekologisk mjölk och havredryck till detta ändamål.