Ungdomar

Ibland är det mycket att fundera på. Då kan det kännas bra att komma till en plats där man kan känna sig som hemma och bli omtyckt för sin egen skull.

Ungdomsgrupper

Vi har ungdomsgrupp i alla tre församlingar.