Barn & Familj

Vi vill erbjuda en trygg och skapande miljö. En plats där man alltid är välkommen och kan känna sig som hemma. Där var och en blir sedd och mött efter sina egna förutsättningar.

Verksamheten är i regel igång v. 36-50 under hösten och v. 3–23 på våren. Observera att tider, innehåll och åldersindelningen kan skilja sig åt något mellan de olika församlingarna. I alla våra grupper håller vi en andakt. 

Barnverksamheten är gratis tack vare kyrkoavgiften alla medlemmar betalar. Tack!

OBS! För all verksamhet och alla grupper som är planerade inför hösten så tar vi hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner vad gäller antal medverkande, avstånd och hygien.

Tillsammans hjälps vi åt att ta ansvar för att ytterligare minska smittspridning. Ev förändringar i restriktioner kan även komma att innebära förändringar i vårt program. Dessa kommer att annonseras på vår hemsida och Facebook-sida samt i predikoturerna i Helsingborgs Dagblad.

Tänk på att ta kläder efter väder till era barn, då vi är mycket utomhus. All barnverksamhet genomsyras av rörelse på många sätt, framför allt genom leken. Det tycker vi är viktigt!

Har du frågor som rör barn- och ungdomsverksamheten, kontakta Aurelia.

Aurelia Tamanko

Aurelia Tamanko

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten