Västra Sönnarslövs kyrkogård

- är naturskönt belägen med angränsande sädesfält.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i såväl gräs som i singel.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Viktig text att läsa för dig som är eller kommer att bli gravrättsinnehavare.