Ideellt arbete

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

Vill du vara med och hjälpa till? Kanske som kyrkvärd, gudstjänstvärd eller med stödjande verksamhet för kommunens utsatta?
Kontakta Eva eller Hannah.