Ideellt arbete

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

I Klippans pastorat välkomnar vi varmt nya ideella medarbetare! Även om du känner dig osäker på vad just du skulle kunna bidra med så finns det en plats för dig. 

Välkommen på ett Blomstra-samtal. Genom det kommer vi tillsammans fram till vad just du brinner för och vad du skulle kunna bidra med.

Kontakta Eva eller Hannah.