Släktforskning

Har du frågor som rör släktforskning? Undrar du vilket år dina förfäder gifte sig, eller i vilken i vilken kyrka en gammal släkting är döpt?

 Var du hittar svaret beror på vilket år din fråga gäller. I frågor om kyrkliga handlingar daterade från och med den 1 januari år 2000 och framåt kan du vända dig direkt till vår expedition, tel. 0435-296 80. Tänk på att du måste ha fullständigt personnummer på den det gäller.

I alla arkivärenden som rör åren innan 2000 hänvisar vi till Landsarkivet i Lund, tel. 010-476 82 00 eller e-post landsarkivet.lla@riksarkivet.se. Det beror på att alla Svenska kyrkans handlingar daterade före detta årtal numera förvaras där.

Se http://riksarkivet.se