Beslutande organ

I Klippans pastorat har vi ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd och tre församlingsråd.