Beslutande organ

I Klippans pastorat har vi ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd och tre församlingsråd.

Kyrkofullmäktige i Klippans pastorat

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Någon klubbar med en ordförandeklubba.

Kyrkorådet i Klippans pastorat

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingsråden

Klippans pastorat innefattar tre församlingar. Här kan du läsa protokollen från församlingsrådens möten.