Beslutande organ

I Klippans pastorat har vi ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd och tre församlingsråd.

En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.

Kyrkofullmäktige i Klippans pastorat

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Kyrkorådet i Klippans pastorat

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

En person med en penna i handen sitter med ett texthäfte och en dator framför sig.

Församlingsråden

Klippans pastorat innefattar tre församlingar. Här kan du läsa mer om församlingsråden och läsa de senaste protokollen.